Start

Vi vill tacka våra sponsorer, deltagare, samarbetspartners och framförallt våra funktionärer för ert deltagande i

VB Cruisers Spring Meet #1 2018

Placering Spring Meet

#1 2018


1: Pia, Tommy & Joker, Sölvbo

2: Thorbjörn & Eva-Marie Tomtlund, Grängesberg

3: Niklas Eriksson, Fredriksberg


Jumbovinnare:


Anders Andersson, Nyhammar

Kåppyrajjt ©  VB Cruisers

Allt material ägs av VB Cruisers och respektive fotograf och får ej återges eller publiceras på annan plats utan skriftligt medgivande